Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanévzárás, tanévértékelés

 Tanévzárás, tanévértékelés

Rendkívül sikeres, eseményekben és eredményekben gazdag tanévet zárhatott be Kovács Gyuláné főigazgató 2014. június 14-én, a hagyományos ballagási és tanévzáró ünnepségen.

Tanulóink ez évben is kiemelkedően szerepeltek a különböző tanulmányi, sport és művészeti versenyeken, bemutatókon, hagyományos községi és iskolai ünnepségeken, de érdekes, újszerű programokkal, versenyekkel is színesítette a diákönkormányzat és a művészeti csoportok az iskola életét. Büszkén állapíthatjuk meg, és a visszajelzések is megerősítenek Bennünket abban, hogy szerepléseink, fellépéseink, ünnepeink értéket képviselnek, nívósak, igényesek, lélekemelők.

 

A 2013.14 tanévben is folytattuk a TÁMOP pályázat keretében 2010-ben kidolgozott programjainkat: „Felém szalad Somogy” címmel 3 héten át ismerkedhettek 7-es tanulóink szűkebb hazánk, „Somogyország” értékeivel. A harmadikosok témahéten foglalkoztak „Eleink életével”, Kalandozás a honfoglaló magyaroknál címmel, melynek keretében a magyarság történelmével, kultúrájával ismerkedtek iskolai és iskolán kívüli foglalkozásokon. A „Kék a lába, zöld a szárnya” című moduláris program pedig lehetőséget adott az élő és élettelen környezet megismerésére, a természet szépségének felfedezésére, a környezettudatos szemlélet fejlesztésére. E tanévben is nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda-iskola és alsó- felső tagozat közötti átmenet zökkenőmentessé tételére. A leendő elsősök „iskolába csalogató” foglalkozáson ismerkedhettek meg a tanítónénikkel, az iskola világával, a negyedikesek pedig leendő osztályfőnökükkel és tanáraikkal kóstoltak bele a felsős életbe. Utolsó projektként a „Hozzuk közelebb a kultúrát” című programsorozatot szerveztük meg, melynek keretében tanulóink tevékeny alkotóként ismerkedhettek a különböző művészeti ágakkal, és részt vettek több múzeumpedagógiai foglalkozáson is Kaposváron.

 

Számtalan osztályszintű kulturális és szabadidős programon vehettek részt diákjaink az év során, melynek megkoronázását a Szülői Munkaközösség által is támogatott tanulmányi kirándulások jelentették.

Büszkék vagyunk a 8. osztályosok felvételi eredményeire, a továbbtanulási mutatókra, hiszen diákjaink többsége gimnáziumban vagy szakközépiskolában, valamint az első helyen megjelölt középiskolában folytathatja tanulmányait.

 

A Tanulmányi eredményekkel többségében elégedettek lehetünk, számos kitűnő és jeles eredmény született, és csak 4 tanulónak kell nyáron javítóvizsgára készülnie. A nyugodt, békés légkörű, sikeres tanév a pedagógusok lelkiismeretes hozzáállása mellett a szülői ház támogatásának, a nagyszámú egyéni és csoportos foglalkozások kihasználásának is köszönhető volt. Iskolánkban hatékonynak bizonyult a tanulók motiválására alkalmas tevékenységközpontú, differenciálásra épülő, korszerű informatikai eszközökkel támogatott pedagógia, amely a pedagógusok részéről ugyan rengeteg felkészülést igényel, de diákjaink számára színes, változatos tanórákat, elmélyült, széleskörű tudást biztosít.