Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TIOP-1.1.1-07/1.- Interaktív táblák

 TIOP-1.1.1-07/1-2008-0480 jelű pályázat

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

 

Somogyjád Község Önkormányzata által benyújtott az „Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése" című

TIOP-1.1.1-07/1-2008-0480 
jelű pályázat

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az un. ˝Intelligens iskola˝ létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az ˝Intelligens iskola˝ program nemcsak az informatikai készségek, hanem - a többi közismereti tárgyba beépülő Infokommunikációs Technológia (továbbiakban: IKT)- támogatású pedagógiai módszertan keresztül - a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentés részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének, és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

 

Közvetlen cél az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése:
¯     A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.
¯     A tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel.
¯     A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) legalább 20 %-a esetében, web-alapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása.
¯     Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele a szükséges eszközpark biztosításával.
¯     A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.

 

Kedvezményezett neve:
Somogyjád Község Önkormányzata, 7443 Somogyjád Kossuth L. u. 42.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

 

2011. 03. 01.

A megvalósítás határideje:
 2011. 08. 31. 

A támogatás intenzitása:
 100%

A fejlesztés 3 feladat-ellátási helyen valósul meg:

1. Illyés Gyula Általános Iskola (7443 Somogyjád, Bogáti u. 1.)
2. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Osztopáni Tagiskolája (7444 Osztopán, Fő u. 22.)
3. Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda Jutai Tagiskolája (7431 Juta, Hősök tere 6.)

 

A projekt keretében az érintett feladatellátási helyeken 13 db Iskolai PC, 7 db Tantermi csomag, 1 db Alkalmazás szerver, 1 db Szerver szofter, 2 db Szerver csomag, 2 db Szavazó csomag, 2 db Wifi csomag és 1 db SNI III (gyengénlátó) csomag, oktatással egybekötve kerül beszerzésre és elhelyezésre.

Az Európai Unió és a Magyar Államtól igényelt támogatási összeg:
10.445.908 Ft

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 1134, Budapest, Váci út 45., Levelezési cím: 1385 Budapest Postafiók 818.

 

2011. szeptember 

"2011. augusztus 31-én intézményünkben befejeződött a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0480  azonosítószámú, az „Illyés Gyula Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című, 100%-os támogatású Európai Uniós pályázatunk.

Bruttó 9.339.375 Ft összegben a somogyjádi, osztopáni és jutai feladatellátási helyekre számítógépeket, laptopokat, projektorokat, interaktív táblákat, wifi csomagot szerezhettünk be.

A somogyjádi iskola 9 db számítógéppel, 5 db SMART típusú interaktív táblával, 5 db laptoppal, 1 db alkalmazás szerverrel és 1 db wifivel gazdagodott. A jutai iskolában 4 db számítógép, 2 db laptop, 2 db SMART típusú interaktív tábla és 1 db wifi segíti a tanulók, pedagógusok munkáját. Az idei tanévtől, a pályázatnak köszönhetően a jutai és az osztopáni tagiskola tanulói a szavazó csomag segítségével is számot adhatnak tudásukról. A somogyjádi iskolában tanuló gyengénlátó tanulónk fejlődését, pedig nagyban segíti egy speciális szoftverprogrammal ellátott laptop. 

Mind a pedagógusok, mind a tanulók nagy örömmel fogadták az új eszközöket, amelyek színesebbé, érdekesebbé teszik a tanórákat."

 

2011. november 3.

„Iskolánk tanítói, tanárai szeretnék minél gyakrabban, minél mesteribben, az adott tananyagnak leginkább megfelelő módon kihasználni az interaktív tábla előnyeit. Éppen ezért, a somogyjádi és jutai iskola pedagógusai számára, 2011. november 3-án egész napos tanfolyamot szerveztünk a tanulás-tanítást segítő eszközök még tudatosabb használata érdekében. Lakos Erikát, az általunk már nagyon jól ismert IKT-szakértőt kértük fel, hogy mélyítse el ismereteinket. A nap hasznosnak bizonyult, hiszen az interaktív tábla használata beépült a pedagógusok mindennapos gyakorlatába.”